6. oktober 2015

Afslutning på projektet Gymnasiet tænkt forfra

Jan Alexis Nielsen har i september afleveret den endelige evalueringsrapport om projektet Gymnasiet tænkt forfra.

Projektets formål var at arbejde med organiseringen og implementeringen af undervisningen på en måde, der understøtter, at de deltagende elever udvikler nye innovationskompetencer, et højere fagligt niveau samt større motivation og lyst til at lære. Evalueringen viser, at projektet har ledt til positive resultater for såvel elever som lærere i projektet. Evalueringensrapporten kan hentes her. I løbet af projektet undersøgte Jan Alexis Nielsen muligheden for at vurdere gymnasieelevers innovationskompetence i en række eksamensformer i fem gymnasiale fag. Undersøgelsen viste, at en klart defineret evalueringsvejledning kan bidrage til, at gymnasielærere pålideligt kan vurdere elevers innovationskompetence. Rapporten for denne undersøgelse kan hentes her. Parallelt med evalueringsrapporten er der udviklet en afslutningsfilm om projektet af et filmhold fra Batavia Media, der fulgte elever, lærere og forskere i alle tre år. Denne film kan ses her.

Den 3. november er Jan Alexis Nielsen oplægsholder ved et INDsigtseminar med titlen: Gymnasiale kompetencer for fremtiden - erfaringer fra 'Gymnasiet tænkt forfra'. I oplægget vil Jan præsentere hovedlinjer i projektet og de erfaringer, der kunne drages fra projektet.