30. juni 2019

Evaluering af Naturvidenskabsfestivalen

Naturvidenskabsfestivalen er en årligt tilbagevendende event i uge 39 for grundskoler og gymnasier i hele landet, arrangeret af Astra. Hvert år har sit naturvidenskabelige tema, som skolerne kan arbejde med på forskellige måder og formålet er at engagere og fremme elevernes interesse for naturvidenskab.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) har gennemført en evaluering af Naturvidenskabsfestivalen i perioden 2016 - 2019.

Evalueringens formål

Det overordnede formål med evalueringen har været at undersøge, hvordan Naturvidenskabsfestivalen kan understøtte en løbende kapacitetsopbygning af naturfagsundervisningen på de deltagende skoler. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ caseundersøgelse med årligt tilbagevendende interviews med lærere og ledelse på tre skoler.

Evalueringens resultater

Evalueringen viser, at Naturvidenskabsfestivalen understøtter skolernes kapacitetsopbygning af naturfagsundervisningen på lærer- og elevniveau og virker inden for de eksisterende organisatoriske rammer. Festivalens styrke ligger i inspirationen til lærerne til at udvikle naturfagsundervisningen. Samtidig har festivalen potentiale til at understøtte kapacitetsopbygningen på skoleniveau ved at målrette indsatser mod skoleledelser og kommunale nøglepersoner.

Hent rapporten på NEUC's hjemmeside.

Projektgruppe ved IND / NEUC

Dorte Christiansen Elmeskov

Olga Trolle

Begge er konsulenter ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Projektperiode

2016-2019