30. juni 2019

Evaluering af Naturvidenskabsfestivalen

Naturvidenskabsfestivalen er en årligt tilbagevendende event i uge 39 for grundskoler og gymnasier i hele landet, arrangeret af Astra. Hvert år har et sit naturvidenskabelige tema, som skolerne kan arbejde med på forskellige måder og formålet er at engagere og fremme elevernes interesse for naturvidenskab.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) gennemfører en evaluering af Naturvidenskabsfestivalen.

Evalueringens formål

Evalueringen har til formål at informere Naturvidenskabsfestivalens arrangører og tilknyttede aktører om hvordan Naturvidenskabsfestivalens aktiviteter kan bidrage til en mere overordnet målsætning, som handler om at fremme elevernes interesse for naturvidenskab, teknologi og sundhed.

Projektgruppe ved IND / NEUC

Dorte Christiansen Elmeskov

Olga Trolle

Begge er konsulenter ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Projektperiode

2016-2019