Evaluering af Science Talent Academy

Science Talent Academy er et læringsforløb for naturvidenskabelig talenter udvalgt på gymnasier i hele landet. Forløbet udbydes af ScienceTalenter, Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter.

Science Talent Academy har til formål at give talenter inden for det naturvidenskabelige og tekniske område en unik mulighed for at dygtiggøre sig, møde udfordringer, udfolde deres talent samt styrke deres lyst til læring. Dernæst skal talenterne præsenteres for autentiske problemstillinger og mulighed for at opleve teknologien og naturvidenskaben live, og derigennem styrke lysten til en teknisk eller naturvidenskabelig karriere. Ydermere gives talenterne større kendskab til og tilknytning til danske virksomheder og forskere inden for det biovidenskabelige område. Forløbet skal dermed medvirke til at bygge bro og skabe sammenhæng i uddannelseskæden (gymnasieelev – forsker – erhvervsliv).

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har gennemført en evaluering af Science Talent Academy.

Evalueringens formål

Formålet var at finde best practice og udviklingsområder for projektet.

Find rapporten på neuc.dk.

Projektgruppe

Olga Trolle, IND

Karin Mortensen, Astra

Projektperiode

2017 – 2020