1. juni 2014

Geovidenskab på vej

Geovidenskab A har som forsøgsfag eksisteret i den danske gymnasieskole (Stx og Htx) siden januar 2013. Geovidenskab er således et nyt fag der skabes ud fra, gennem og/eller mellem to traditionelle discipliner og gymnasiefag: nemlig naturgeografi og fysik. Dette kræver udvikling af en ny fagidentitet blandt underviserne. Dette sker blandt andet gennem samarbejdet omkring den daglige undervisning og brug af undervisningsmateriale samt også i høj grad gennem det praktiske arbejde omkring geotopen. Netop brugen af en geotop i undervisningen er et af de nye elementer i geovidenskab, der adskiller faget fra både naturgeografi og fysik.

I dette projekt blev der opsamlet erfaringer med hvordan lærerne gennem udvikling af undervisningsmateriale og undervisning havde udviklet en fagidentitet i geovidenskab. Derudover blev det kortlagt det i hvilket omgang og på hvilken måde de involverede gymnasier anvendte geotoper i deres undervisning i geovidenskab dels i relation til feltarbejdes betydning for elevernes motivation og læring dels i relation til fagintegrationen mellem geografi og fysik.

Rapporten er udgivet som nr. 32/2014 i IND’s skriftserie og kan læses her.

Geovidenskab - en undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab A har i sommeren 2015 udklækket de første studenter. Faget har status af forsøgsfag, og derfor har det været interessant løbende at undersøge, hvordan faget udviklede sig, hvordan lærerne greb undervisningen an og hvordan eleverne oplevede faget. Denne undersøgelse satte fokus på de første studenter, deres oplevelser med faget og deres tanker om fremtiden. Undersøgelsen har specielt sat fokus på studenternes studievalg og på hvilken måde de ser deres fremtid indenfor geofagene.

Rapporten er udgivet som nr. 41/2015 i IND's skriftserie og kan læses her.

Projektgruppe fra IND: Lektor Lene Møller Madsen og videnskabelig assistent Rie Malm.

Projektperiode: 1. januar 2014 - 1. juni 2014

Bevillingsgivere: NTS og Undervisningsministeriet