MERIA

IND har deltaget i EU-projektet MERIA om didaktisk design mhp. ”relevant, interessant og anvendelig” matematikundervisning i gymnasiet.

MERIA-projektet involverede desuden Niels Grønbæk (MATH) og matematiklærerforeningen, foruden en række europæiske partnere.

For nærmere beskrivelse af indhold samt en betydelig samling af tekster og andre ressourcer, som er udviklet i projektet, se projektets hjemmeside: http://www.meria-project.eu/

Projektgruppe fra IND

Britta Jessen

Carl Winsløw

Projektperiode

1/9 2016 - 31/8 2019