Programmering, computational thinking og matematiske digitale kompetencer: ressourcer baseret på landesammenligninger

I dette projekt vil vi understøtte danske matematiklærere i at integrere programmering og computational thinking (PCT) i deres undervisning ved at udforske og eksperimentere med PCT’s rolle i matematikundervisning. Projektet kombinerer et komparativt studie af, hvordan PCT er integreret i matematikundervisning på grundskoleniveau i Danmark, Sverige og England med designeksperimenter, der sigter mod at udvikle undervisningstilgange, der aktivt bygger på identificerede synergier mellem PCT og matematikundervisning. Projektet vil udvikle en ny teoretisk forståelse af relationen mellem matematikundervisning og PCT samt en kurateret samling af ressourcer, løsninger og organisatoriske strategier, der kan understøtte synergier mellem PCT og matematikundervisning i danske grundskoler. Læs mere.

Projektet er tilknyttet Center for Digital Education.

Projektgruppe

Morten Misfeldt, professor, IND og DIKU

Andreas Lindenskov Tamborg, postdoc, IND

Projektperiode

1/1-2020-30/04-2024