31. december 2009

DASG-projekter 2009

Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, har i skoleåret 2008-2009 medvirket i tre projekter sammen med Danske Science Gymnasier (DASG, www.dasg.dk)

Medvirkende fra IND: Lene Møller MadsenJesper Bruun, Lise Degn, Hanne Lillemose Sørensen og Christine Holm

1. Slutevaluering af " jordobservationer".

Slutevalueringen tager udgangspunkt i den foretagne midtvejsevaluering og forholder sig til de opstillede mål for projektet samt de opnåede resultater.
IND's medarbejder(e) deltager i den planlagte erfaringsudvekslingsdag i efteråret 2009 for at sikre optimal indsigt i alle aspekter af projektet.
Undersøgelsen gennemføres som et desk-study af det udarbejdede materiale og en netbaseret spørgeskemaundersøgelse med opfølgende interview af relevante deltagere.
Ud over evaluering af de opnåede resultater lægges vægt på at beskrive potentialerne i projektet.

Hanne Lillemose Sørensen, Lene Møller Madsen og Christine Holm

2. Didaktisk følgeforskning på "Moodle/JiTT".

Medarbejdere fra IND har i foråret 2009 fulgt projektet "Moodle/JiTT", hvor en gruppe gymnasielærere har arbejdet med anvendelsen af web-platformen "Moodle" i forbindelse med undervisning i matematik og naturvidenskab. Formålet med følgeprojektet var at analysere didaktiske aspekter omkring brugen af computerassisteret undervisning. Der er fokus på hvorledes Moodle/JiTT konkret anvendes i faglige sammenhænge alene og sammen med matematik, hvilke læringsmæssige fordele anvendelsen indebærer, og hvilke problemer der skal tages højde for ved indføring og anvendelse af Moodle/JiTT.

Rapporten indeholder dels en dokumentation af udviklingsprojektet "Moodle JiTT" under Danske Science Gymnasier(DASG), hvor man har arbejdet med brug af web-læringsplatformen Moodle, dels en diskussion af hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i at bruge web-opgaver i undervisningen. Rapporten sætter desuden udviklingsprojektets problemstillinger ind i en teoretisk ramme. Fokus ligger på feedback, nye undervisningsmuligheder, samt elevers og lærere tilgang til web-læringsplatformen.

Jesper Bruun og Christine Holm

3. Spørgeskemaevaluering af "Dataopsamling og databehandling"

Der gennemføres en spørgskemaevaluering omfattende alle deltagere gennem projektets 3 år. 

Lise Degn og Christine Holm