SIGMA

Projektet SIGMA (Status og Innovation af Gymnasiets Matematikundervisning) undersøger nye muligheder og udfordringer for dansk gymnasiematematik på stx og hf efter implementeringen af gymnasiereformen 2017. Hvad kan der gøres ved de udfordringer gymnasiematematikken står overfor ift. fagligt niveau, kvaliteten af undervisningen og elevgennemførelsen? Er de ændret i forhold til tidligere? Hvordan udvikles de kompetencer erhvervsliv og videregående uddannelser efterlyser? Disse spørgsmål besvares gennem projektets to hovedkomponenter: et baseline studium og et innovativt forskningsprojekt om udvikling og afprøvning af undervisningsdesign.

Baseline studiet vil afdække hovedudfordringer for gymnasiets matematikundervisning efter 2017-reformen. Undersøgelsen vil trække på viden og erfaringer fra bl.a. Matematikudredningen. Der vil indgå kvalitative (observationer, interview og analyse af styringsdokumenter) samt kvantitative analyser (elektroniske spørgeskemaer og uddannelsesstatistikker) i statusdelen, der danner grundlag for designdelen.

Innovationsdelen fokuserer på nyere forskning i undervisningsdesign, der gerne skulle give eksempler på, hvordan udfordringerne kan håndteres. Gennem videre- og nyudvikling af konkrete redskaber i den internationale matematikdidaktiske forskning, vil design og afprøvning af helt nye undervisningssituationer på gymnasialt niveau blive realiseret. Eleverne vil arbejde selvstændigt med ikke-trivielle og meningsfulde matematikholdige problemstillinger i længere forløb, kaldet "studie- og forskningsforløb" således, at eleverne udvikler brugbare og sammenhængende matematikbegreber. Resultaterne af det sidste deles med gymnasielærere i matematik i en stribe workshops rundt om i landet.

Rapporter, forskningsartikler, præsentationer og materialer

Jessen, B. E. (2022). Study and Research Paths, Ecology and In-service Teachers. I Y. Chevallard, B. Barquero, M. Bosch, I. Florensa, J. Gascón, P. Nicolás, & N. Ruiz-Munzón (red.), Advances in the Anthropological Theory of the Didactic (1 udg., s. 239-247). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76791-4_18

Jessen, B. E., & Kjeldsen, T. H. (2021). Mathematical modelling in scientific contexts and in Danish upper secondary education: are there any relations? Quadrante30(2), 37-57. https://doi.org/10.48489/quadrante.23658

Barquero, B., & Jessen, B. E. (2020). Impact of theoretical perspectives on the design of mathematical modelling tasksAvances de Investigacion en Educacion Matematica17, 98-113. https://doi.org/10.35763/AIEM.V0I17.317

Jessen, B. E. (2020). Teachers learning to design and implement mathematical modelling activities through collaboration. I U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen , & M. Veldhuis (red.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. (s. 1182-1189). Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University, Netherlands.

Jessen, B. E., & Rasmussen, K. (2020). What knowledge do in-service teachers need to create SRP's? Educaçao Matemática Pesquissa 22(4), 680-693.

Bevillingsgiver

Lundbeck Fonden

Bevillingsgiver

Lundbeck Fonden

Projektgruppe ved IND

Adjunkt Britta Eyrich Jessen

Projektperiode

1. juli 2018 – 1. juli 2022