Speciale og andre projekter på IND

Hvis du overvejer at skrive speciale eller et andet projekt på Institut for Naturfagenes Didaktik, kan du bruge denne side til at orientere dig i, hvilke muligheder der findes, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

 

 

 

Du har flere forskellige muligheder for at skrive projekt på IND både på din bachelor- og kandidatuddannelse. De gældende regler for projekter skal du altid undersøge på din Uddannelsesside på KUnet.

Speciale

På IND kan du skrive et didaktisk speciale sammen med en vejleder fra IND. Dit speciale vil blive registreret på den uddannelse du er indskrevet på og du kan eventuelt have en medvejleder fra din uddannelse. Sammen med en vejleder definerer du et specialeprojekt og udfylder en Specialekontrakt. Reglerne for specialet findes på KUnet

Find inspiration til dit speciale på KU Projekt og job.

Bachelorprojekt

Du har mulighed for at skrive dit bachelorprojekt på IND. Sammen med en vejleder definerer du et projekt og udfylder en Bachelorkontrakt. Reglerne for bachelorprojekt findes på KUnet. 

Find inspiration til dit bachelorprojekt på KU Projekt og job.

Projekt uden for kursusregi – bacheloruddannelse

På din bacheloruddannelse kan du bruge op til 15 ECTS point på et Projekt uden for kursusregi. Projektet kan udspringe af en specifik faglig interesse og giver mulighed for at dykke ned i et valgfrit emne. Sammen med en faglig vejleder på IND definerer du projektet og skriver en projektbeskrivelse, se KUnet for specifik vejledning til projektbeskrivelsen.

Projekt uden for kursusregi – kandidatuddannelse

På din kandidatuddannelse kan du bruge optil 15 ECTS point på et Projekt uden for kursusregi. Du skal dog være opmærksom på sammensætningen af din kandidatuddannelse, se KUnet for specifik vejledning til opbygning af din kandidatuddannelse. Under menuen Project outside the course scope på din Uddannelsesside på KUnet kan du se vejledning til projektet.

Virksomhedsprojekt

Med et virksomhedsprojekt på IND har du mulighed for at lave et projekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation uden for Københavns Universitet. Det kunne være på et gymnasium, et museum eller i en virksomhed der arbejder med naturvidenskabelig formidling. Læs mere om reglerne for virksomhedsprojekt på din Uddannelsesside på KUnet

 

 

 

Forskningen på IND

På Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) arbejder vi med de specielle udfordringer som er gældende for undervisning og læring i de naturvidenskabelige fag inklusive matematik.

Derfor tiltrækker IND studerende der er interesseret i undervisning, læring og formidling af naturvidenskab i bred forstand og mulighederne er mange for projekter på IND.

Her kan du læse mere om Instituttet og her finder du mere information om Forskergrupperne på IND.

Hvilke projekter kan du lave på IND?

De studerende der vælger at skrive projekter på IND er typisk interesseret i undervisning, uddannelse, formidling og læring og er samtidig nysgerrige på hvad der er specielt for naturfagene. På IND har du mulighed for at dykke ned i konkrete undervisningsforløb, afprøve nye undervisningsformer, undersøge elevers holdninger til naturvidenskab eller finde ud af hvordan museer formidler naturvidenskab.

Eksempler på projekter

I Studenterserien kan du se eksempler på afleverede specialer og bachelorprojekter. De enkelte ansatte har også korte præsentationer af deres forsknings- og interesseområder som du kan blive inspireret af til formuleringen af et projekt. Se https://www.ind.ku.dk/ansatte/

Det skal du overveje inden du begynder

At skrive et didaktisk projekt vil være en udfordring for de fleste studerende på SCIENCE. Du vil komme til at bruge teorier, metoder og lave analyser der minder mere om metoderne der bruges inden for samfundsvidenskaberne og humaniora. Det kan give udfordringer hvis du er vant til at undersøge problemstillinger med en naturvidenskabelig metode. Det kræver en åbenhed og at du sætter dig grundigt ind i det felt du ønsker at undersøge.

''Begyndelsen på specialet synes jeg var svær og forvirrende. Det tog tid at definere og indkredse specialets problemformulering og jeg skulle gøre mig en lang række overvejelser, som jeg ikke var vant til fra fysik. Jeg synes stadigvæk at det kan være svært, at komme fra fysikkens ligninger, som ikke kan diskuteres, til didaktikken, hvor emner kan belyses fra forskellige synsvinkler og hvor ingen af dem nødvendigvis er mere rigtige end andre. Men samtidig kan jeg mærke at min baggrund i fysik gør det nemt for mig hurtigt og simpelt at opstille en problemstilling overskueligt, som et system af variable der kan hver især har en effekt på problemstillingen.''
Trine, fysiker - tidligere specialestuderende på IND. 

Hvem skal du kontakte på IND?

Mange studerende møder forskere fra IND gennem vores kurser på bachelor- og kandidatuddannelserne. Du er velkommen til at kontakte den kursusansvarlige og spørge hvem der evt. kunne være vejleder på dit projekt. Du er også altid velkommen til at kontakte viceinstitutleder for undervisning på vilu@ind.ku.dk.

 

 

 

Litteratur om naturfagsdidaktik

Her kan du se en liste med relevant litteratur om naturfagsdidaktik, som vi løbende opdaterer. Vi anbefaler at du orienterer dig i litteraturen og får en fornemmelse for feltet inden eller i starten af din projektperiode.

International handbook of science education 

Teaching for Quality Learning At University

Universitetspædagogik

Invitation til matematikkens videnskabsteori

Pladser til speciale- og projektstuderende

IND råder over en række arbejdspladser reserveret til projektstuderende. Alt efter hvor mange studerende der er på instituttet, kan vi tilbyde en plads. Du aftaler sammen med din vejleder i hvilket omfang, du har brug for en plads og I kontakter Nadja Nordmaj som koordinerer pladserne.

Arrangementer på IND

Som projektstuderende på IND kan det være relevant for dig at deltage i vores arrangementer, her vil du få mulighed for at høre om den nyeste forskning inden for didaktik og undervisning. Det er også her vi selv diskuterer vores projekter og bliver klogere på hinandens forskning. Det kan derfor være en måde at lære instituttet og de ansatte bedre at kende og måske kan du få inspiration til dit eget projekt.

IND har en fast seminarrække – INDsigt- som er åben for alle. Arrangementerne er gratis, men der kræves tilmelding.

Interne arrangementer som seminarer, fødselsdagskage, gæsteforelæsninger etc. annonceres pr. mail. Når du har underskrevet en kontrakt til dit projekt kan du sende en mail til Nadja Nordmaj for at komme på den interne mailliste for studerende.

Du kan desuden holde dig orienteret om nyheder og begivenheder på instituttets hjemmeside.

Litteratur om specialeskrivning

Vi har samlet en liste af forskellige ressourcer, som kan være nyttige under din projektperiode. https://www.ind.ku.dk/online_ressourcer/specialeskrivning/

Informationsfolder

Her kan du downloade vores informationsfolder til studerende ved IND. Informationsfolderen indeholder oplysninger om retningslinjer for brug af projekt- og specialepladser ved IND.