9. oktober 2014

Tanker om at forlade uddannelsen er en normal del af studielivet

Rekruttering og fastholdelse

Forskere fra Københavns Universitet har i et EU-finansieret forskningsprojekt (IRIS) fået ny viden om faktorer som påvirker rekruttering, fastholdelse og ligestilling på videregående uddannelser i teknik, naturvidenskab og matematik (teknat-uddannelser). De tre forskere er væsentlige bidragydere til en bog med resultater fra projektet, som udkommer i efteråret 2014.

Store forelæsninger møder de studerende, når de starter på deres uddannelse.

-Der har gennem efterhånden mange år været en ret stor opmærksomhed på, at der er behov for at rekruttere flere studerende til de tekniske og de naturvidenskabelige uddannelser. Det er godt nok ikke alle uddannelserne som har lige store rekrutteringsproblemer, men det er stadig relevant med et fokus på, hvordan man kan få uddannet flere inden for området. Her er det så, at vores pointe er, at det ikke er nok at få unge til at søge ind på uddannelserne. Man skal også sørge for, at de, som kommer ind, også gennemfører uddannelsen. Interessen for rekruttering må derfor suppleres med en øget interesse for fastholdelse og frafald, siger professor Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet.

De tre forskere professor Lars Ulriksen, lektor Lene Møller Madsen og adjunkt Henriette T. Holmegaard fra Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har gennem IRIS-projektet undersøgt hvilke overvejelser unge gør sig, når de vælger videregående uddannelse, hvorfor de vælger tekniske og naturvidenskabelige uddannelser – og hvorfor nogen ikke gør det og hvilke forhold på den videregående uddannelse som har betydning for, om de gennemfører eller afbryder. Resultaterne udkommer i efteråret 2014 i bogform og lanceres på en konference den 25. november 2014.

Nedenfor ses en kort opsummering af hovedresultaterne fra forskningsprojektet.

Valg af uddannelse foregår løbende og undervejs gennem studiet

Overvejelser om, hvorvidt uddannelsen alligevel er som forventet, og om de studerende skal finde på noget andet i stedet for, fortsætter efter de er påbegyndt deres uddannelse. Udsigten til et interessant arbejdsliv, et rart studiemiljø og også muligheden for at forblive tæt på venner og familier er nogle af de vigtige interesser der indgår, når de studerende skal afveje deres valg.

Udenadslære og store forelæsninger er nogle af de forventninger de studerende har til teknat-uddannelserne og på trods af en stærk interesse i gymnasiet for netop disse uddannelser bliver de ofte fravalgt, da de studerende ikke forventer at de vil give mulighed for at udvikle sig selv samtidig med at de lærer indholdet.

Studerende møder en kløft mellem forventninger til og erfaringer med uddannelsen

De studerende har vanskeligt ved at genfinde den uddannelse, som de har læst om i blandt andet rekrutteringsmateriale fra universiteterne. Forestillingen om laboratoriearbejde bliver afløst af mødet med store forelæsninger, hvor det er svært at relatere indholdet til forventningerne. Det er svært for de studerende at gennemskue, hvad deres uddannelse handler om, hvilket betyder at overvejelser om at forlade studiet er en normal del af studielivet.

Frafald er en relation mellem uddannelsen og de studerende

Studerende falder ikke fra fordi de ikke passer ind, er for dovne, dumme eller uforberedte – men fordi det er en relation mellem uddannelsen og de studerende. Ofte sker frafald som et resultat af en lang proces og forsøg på tilpasning. For de fleste er det en ensom beslutning med store personlige omkostninger. Det betyder, at der er en lang række af ting, som universiteterne kan arbejde med for at forebygge frafald.

Kvinder og mænd udvikler forskellige tilpasningsstrategier

Teknat-uddannelserne bliver ofte omtalt som kønsskæve. Forskerne har fundet, at der er store lokale forskelle på kønsskævheder i uddannelserne. Dog viser forskningsresultaterne at hvor uddannelser med en stærk repræsentation af mandlige studerende forudsætter, at de kvindelige studerende tilpasser sig – så er det omvendt på uddannelser hvor der er flest kvinder. Her forventes det, at mændene søger hinandens selskab. Forskningsprojektet afdækker de faglige og sociale konsekvenser ved dette.

Kontakt

Professor Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik
Mobil: 40 62 55 15
E-mail: ulriksen@ind.ku.dk

Emner