Evaluering af Science Talenter i grundskolen

Formålet med Science Talenter i grundskolen var at inspirere unge talenter på grundskolens 7., 8. og 9. årgang til en fremtid inden for naturvidenskab, at sikre deres faglige udvikling med udfordringer på et passende niveau og at give dem et stærkt fagligt og socialt netværk, som kan være med til at understøtte deres sociale udvikling. Samtidig skulle der udvikles helt nye undervisningsformater, der kunne nå ud til en større kreds af unge i alle egne af landet, så mange flere interesserede elever kunne blive opdateret på aktuel naturvidenskabelig forskning og få mulighed for at få stimuleret et spirende talent.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) stod for evalueringen af projektet.

Projektholder

Astra

Evalueringens formål

Evalueringen havde til formål at undersøge deltagernes udbytte af indsatsen. Evalueringen tog afsæt i indsatsens intentioner om: 

  • at skabe begejstring og engagement for naturvidenskab 
  • at fastholde elevernes interesse for naturvidenskab
  • at nuancere deres viden om naturvidenskabelige ungdomsuddannelser og karriereveje
  • at udfordre eleverne på et fagligt højt niveau
  • at bidrage med en oplevelse af at være en del af et socialt fællesskab med ligesindede.

Find evalueringsrapporten på neuc.dk.

Evalueringens projektgruppe

Olga Trolle (IND)

Dorte Christiansen Elmeskov (IND)

Projektperiode

2021-2023