Matematikbroen – Københavns Universitet

31. december 2016

Matematikbroen

80 folkeskolelærere efteruddannes mhp. bedre at kunne forberede eleverne på de gymnasiale uddannelsers matematik. Design og effekt undersøges forskningsbaseret af IND. Projektet afsluttes med en slutrapport.

Bevillingsgiver:

A. P. Møller Fonden

Projektgruppe fra IND:

Professor Carl Winsløw, ph.d.-studerende Britta Jessen, konsulent Christine Holm (IND).

Dertil kommer deltagere fra partnerne: Silkeborg Gymnasium, Gefion G., Kbh. kommune og Silkeborg kommune.

Projektperiode:

1/1 2015-31/12 2016

Rapport:

IND-gruppens rapport om Matematikbroen er udgivet i IND's skriftserie:

Nr. 49/2017 Matematikbroen - Fra grundskole til gymnasium