31. december 2016

Matematikbroen

80 folkeskolelærere efteruddannes mhp. bedre at kunne forberede eleverne på de gymnasiale uddannelsers matematik. Design og effekt undersøges forskningsbaseret af IND. Projektet afsluttes med en slutrapport.

Bevillingsgiver:

A. P. Møller Fonden

Projektgruppe fra IND:

Professor Carl Winsløw, ph.d.-studerende Britta Jessen, konsulent Christine Holm (IND).

Dertil kommer deltagere fra partnerne: Silkeborg Gymnasium, Gefion G., Kbh. kommune og Silkeborg kommune.

Projektperiode:

1/1 2015-31/12 2016

Rapport:

IND-gruppens rapport om Matematikbroen er udgivet i IND's skriftserie:

Nr. 49/2017 Matematikbroen - Fra grundskole til gymnasium