Matematikbroen

Logo: Matematikbroen

80 folkeskolelærere blev efteruddannet mhp. bedre at kunne forberede eleverne på de gymnasiale uddannelsers matematik. Design og effekt blev undersøgt forskningsbaseret af IND. Projektet blev afsluttet med en slutrapport.

Bevillingsgiver:

A. P. Møller Fonden

Rapport:

IND-gruppens rapport om Matematikbroen er udgivet i IND's skriftserie:

Nr. 49/2017 Matematikbroen - Fra grundskole til gymnasium

Projektgruppe fra IND:

Professor Carl Winsløw, ph.d.-studerende Britta Jessen, konsulent Christine Holm (IND).

Dertil kommer deltagere fra partnerne: Silkeborg Gymnasium, Gefion G., Kbh. kommune og Silkeborg kommune.

Projektperiode:

1/1 2015-31/12 2016