Evaluering af Science-kommuneprojektet

IND har i perioden 2008-2011 stået for følgeforskning og evaluering af Science-kommuneprojektet som er forankret hos Dansk Naturvidenskabsformidling

Science-kommuneprojektet udvikledes på baggrund af visionen om, at børns og unges interesse for naturfag og teknik kan styrkes, hvis alle gode kræfter indenfor kommunegrænsen spiller sammen. Projektet byggede videre på erfaringer fra det veldokumenterede projekt  Science Team K, og efter projektets formelle afslutning arbejder mange Science-kommuner fortsat for en bedre udnyttelse af naturfagsressourcerne.

En Science-kommune er en kommune med politisk opbakning til en naturfagsindsats og således en kommune med en strategi for udvikling af naturfagsområdet. Institut for Naturfagenes Didaktik stod for evaluering af Science-kommuneprojektet. Formålet med denne følgeforskning var kvalitetssikring og opsamling af erfaringer fra de 25 deltagende kommuner i perioden 2008-2011. Fokus lå på den langsigtede udvikling af betingelser og vilkår for naturfagsundervisningen på kommunernes uddannelsesinstitutioner set ud fra de kommunale naturfagskoordinatorer.

Der er ligeledes på baggrund af Science-kommuneprojektet, med støtte fra Lundbeckfonden, bevilget midler til at forske i "naturfaglige kulturer i kommunal uddannelsesudvikling" i et erhvervs-phd.projekt ved Ane Jensen, IND og Dansk Naturvidenskabsformidling.

Fokusområder for IND's følgeforsknings- og evalueringsprojekt om Science-kommuner

  • Opbygningen af de centrale grupper og netværk som nødvendighed for Science-kommunens etablering, fastholdelse og fortsatte udvikling ud over projektperioden (såsom naturfagsbestyrelse, lærernetværk, samarbejdsaftaler med erhvervsliv og andre eksterne partnere) 
  • Mulighederne i den enkelte Science-kommune for at understøtte undervisningen lokalt på den enkelte undervisningsinstitution (udviklingen af lokale naturfaglige kulturer) 
  • Udviklingen og betydningen af selve Science-kommunenetværket ift. til at understøtte overstående

Medvirkende fra IND

Jan Sølberg
Ane von der Fehr (phd.studerende ved IND og Dansk Naturvidenskabsformidling)

Publikationer fra Science-kommuneprojektet

Der er udgivet 2 små hæfter, der beskriver projektet i kort form:

Den første forskningsartikel er publiceret i tidskriftet MONA i marts 2012 og har titlen Hvad kan vi lære af Science-kommuneprojektet?”

Erfaringerne undervejs i projektet er grundigt beskrevet i de 3 evalueringsrapporter fra projektforløbet:

Publikationer fra projektet