2. oktober 2013

Nr. 29/2013 Fag og gymnasiefremmede - Rapport fra to runder af udviklingsprojekter

Gymnasiefremmede elever, det vil sige gymnasieelever hvis forældre ikke selv har en gymnasial baggrund, har vanskeligere betingelser end deres klassekammerater. Det var konklusionen i et forskningsprojekt, som også anbefalede Undervisningsministeriet at sætte udviklingsarbejder i gang, hvor gymnasielærere kunne forsøge at udvikle undervisningen, så den gav de gymnasiefremmede bedre muligheder for at gennemføre gymnasiet med et godt resultat. Dette nummer af skriftserien er en samlet udgave af to rapporter, som præsenterer og analyserer erfaringerne fra første og anden runde af udviklingsprojekterne, som blev gennemført fra 2010 til 2012. Der er både konkrete eksempler på pædagogiske tiltag og tværgående diskussioner af erfaringerne.

Af Aase B. Ebbensgaard, Christine Holm og Lars Ulriksen.

Udgivelsen kan bestilles ved print-on-demand

På LULU.com kan bogen bestilles i en print-on-demand-version. Følg dette link.

Download pdf-version 
Nr. 29/2013 "Fag og gymnasiefremmede - Rapporter fra to runder af udviklingsprojekter" [pdf, 0.7 MB]  

Fag og gymnasiefremmede