29. april 2011

Gymnasiefremmede elever, 1. runde, 2010/2011

Negativ social arv - følge-, faciliterings- og analyseprojekt

Ni netværk af gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) har gennemført udviklingsprojekter, hvor indsatser i og omkring undervisningen skal forbedre gymnasiefremmede elevers muligheder i gymnasiet. IND's projekt har fulgt projekterne og analyseret de tværgående erfaringer.

Følge- og analyseprojektet har bidraget til kvalificering af og opsamling på tværgående erfaringer og konklusioner fra de skolebaserede netværksprojekter, som blev igangsat fra januar 2010.

Følge- og faciliteringsdelen af IND's projekt har bidraget til at sikre en fælles rød tråd gennem skoleprojekterne i form af nogle fokuspunkter, som skulle gøre det muligt at foretage en samlet vurdering af erfaringerne, og på denne baggrund formulere anbefalinger til videre udviklingslinjer i arbejdet med at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af undervisningen.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet, Institut for Naturfagenes Didaktik samt de medvirkende skoler.

Dette var første runde af projekter om gymnasiefremmede. Oversigt over alle runder: Se boksen til højre