31. maj 2014

Gymnasiefremmede elever, 4. runde, 2012/2014

En række skoler eller netværk af flere skoler gennemførte i 2012-2014 udviklingsprojekter under UVM's fokusområde om øget fagligt udbytte for gymnasiefremmede elever. IND gennemførte i tilknytning hertil et netværksprojekt, som skulle støtte og følge skoleprojekterne og bidrage til at analysere og formidle erfaringerne fra de mange projekter.

Dette var 4. runde af projekter under fokusområdet om gymnasiefremmede elever. Oversigt over alle runder: Se boksen til højre.

Formål med IND's følge-, faciliterings- og analyseprojekt

Projektets formål var at bidrage til kvalificering af og opsamling på tværgående erfaringer og konklusioner fra de skoleforankrede udviklingsprojekter (herefter ’skoleprojekterne’), som blev igangsat fra august 2012, med fokus på at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af gymnasieforløbet. Skoleprojekterne sigtede mod at udvikle undervisningen inden for en nærmere afgrænset fagrække på de fire gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf), så den imødegik nogle af de vanskeligheder, forskning har peget på, gymnasiefremmede elever kan have i forhold til de enkelte fag. De involverede skoler gennemførte udviklingsarbejder og eksperimenterede med pædagogiske former, og skulle som en del af projektet udveksle erfaringer om eksperimenterne.

Formålet med det tværgående følge-, faciliterings- og analyseprojekt var at sikre en fælles rød tråd gennem projekterne, som gjorde det muligt at foretage en samlet vurdering af erfaringerne med de forskellige indsatser i forhold til nogle formulerede fokuspunkter. På denne baggrund skulle projektet formulere anbefalinger til videre udviklingslinjer i de gymnasiale uddannelsers arbejde med at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af undervisningen. Fokuspunkterne skulle være gennemgående for skoleprojekterne uden at de nødvendigvis var udtømmende i forhold til de enkelte projekters problemformuleringer og udviklingsmål.

Projektet har fået sin egen hjemmeside, hvor vi har samlet information om indhold og aktiviteter i løbet af projektet:

Projektperiode

Dette var 4. runde af projektet: august 2012 - maj 2014
For de øvrige runder af projektet, se boksen til højre

Slutkonference

Onsdag d. 23. april 2014 afholdtes slutkonference på projektet på Høje Taastrup Gymnasium. Se mere her.

Rapport

I forbindelse med slutkonferencen for projektet den 23. april 2014 på Høje-Taastrup Gymnasium er der udgivet en tværgående rapport fra projekterne:

Projektgruppe fra IND

Lars Ulriksen 
Christine Holm
Aase H. Bitsch Ebbensgaard  (Aebbensgaard@ind.ku.dk)

Startseminar og skoleprojekter

Fredag den 28. september 2012 afholdtes der startseminar for de medvirkende skoleprojekter. Hjemmesiden er herefter blevet udbygget med beskrivelser af de enkelte udviklingsprojekter som gennemførtes på skolerne.