Science Communication

Forskergruppen beskæftiger sig med hvordan naturvidenskabelig kommunikation og formidling skaber forbindelser mellem forskning og samfund.

Vi er interesserede i hvordan naturvidenskabelig viden, værdier og praksisser kommunikeres og formidles i samfundet, fx gennem talks, begivenheder, citizen science projekter, udstillinger, sociale medier, osv. I gruppen anser vi naturvidenskab for at være skabt af mennesker, og formet af institutionelle, sociale, politiske, kulturelle og økonomiske betingelser. Det betyder at når naturvidenskab formidles og kommunikeres, ’bevæger’ den sig fra en kontekst til en anden – og det er væsentligt at tage højde for disse forskellige kontekster, når vi undersøger formidling.

Foto: Planetarium
Timeglasset er en kunstnerisk fortolkning af en af tre samskabelsesworkshops afholdt i 2023. De tre workshops var en del af projektet Co-creating Sustainability Communication som engagerede borgere, formidlere, undervisere, beslutningstagere og forskere i at undersøge og designe formidling om bæredygtighed. Timeglasset indfanger den spænding der er mellem demokratisk og strategisk formidling. Af Sofie Louise Dam, © Science Communication.

Vi arbejder især med formidling og kommunikation af forskellige aspekter af bæredygtighed. For eksempel har vi forsket i hvordan science centre kan udvikle begreber om sundhed der er inkluderende på tværs af socioøkonomiske skel (Verdensmål #3), hvordan naturfagsundervisning og -formidling kan gøres kønsinkluderende (Verdensmål #4), og hvordan naturhistoriske museer kan formidle biodiversitet (Verdensmål #15). Vi har gode samarbejder med en række aktører og virksomheder på området, fx Statens Naturhistoriske Museum, Experimentarium, Københavns Zoo, Sustainia, det Europæiske Miljøagentur, og Videnskab.dk.

Forskergruppen er ansvarlig for en række kurser i naturvidenskabelig kommunikation og formidling, både på bachelor, kandidat og ph.d.-niveau. Kurserne retter sig imod at forberede deltagerne til en bæredygtig fremtid. Vi støtter studerende fra naturvidenskabelige studieretninger i at blive bedre til at formidle og kommunikere deres fag, både under studiet og på jobmarkedet. Vi arbejder med temaer som kommunikation i en post-truth verden, citizen science, kommunikation med politiske beslutningstagere, journalistisk formidling, og mere. Vi vejleder endvidere alle slags projekter (PUK, PiP, BSc, MSc) indenfor naturvidenskabelig kommunikation og formidling.

Forskergruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Jacob Thorek Jensen Ph.d.-stipendiat +4535334919 E-mail
Marianne Achiam Lektor +4535320357 E-mail
Martin Grünfeld Adjunkt +4526193946 E-mail
Sabrina Vitting-Seerup Adjunkt +4535324232 E-mail

Mere information på forskergruppens engelsksprogede side.