31. marts 2015

Faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser

Projektet om faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser er et følgeforskningsprojekt, som blev gennemført for Undervisningsministeriet i perioden 1. juli 2013 til 31. marts 2015. Projektet indgik som en del af anden fase af udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser.

Centralt i projektet stod otte lokale skoleprojekter, hvor folkeskoler og skoler inden for alle fire gymnasiale retninger arbejdede med at skabe en bedre overgang for de elever, som begynder på en gymnasial uddannelse. Projekterne havde et særligt fokus på fagene dansk, engelsk og matematik.

IND’s rolle var at give skoleprojekterne sparring undervejs og at gennemføre en tværgående analyse af erfaringerne fra projekterne. I forbindelse med analysen blev gennemført en række interviews med lærere, elever og skoleledere, en spørgeskemaundersøgelse blandt elever og lærere ligesom læreplaner og fagbekendtgørelser blev inddraget.

Der findes en hjemmeside med materialer og links fra projektforløbet: http://www.faglige-overgange.dk

Her kan man også finde rapporterne fra de enkelte skoleprojekter samt materialer og oplæg fra den afsluttende konference, som blev afholdt den 9. januar 2015 på Høje Taastrup Gymnasium

Den afsluttende analyserapport fra projektet er kommet i IND’s skriftserie:

http://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/2014-37/

Fra IND deltog:

Dorte Christiansen Elmeskov, Aase Bitsch Ebbensgaard, Jens Christian Jacobsen, Britta Eyrich Jessen og Lars Ulriksen. Sidstnævnte var projektleder

Endvidere deltog Lone Svarstad (IUP, Aarhus Universitet) til projektet.