Gymnasielærerveje

Formålet med undersøgelsen var at afdække forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer ved at besvare disse spørgsmål:

  • Hvilke forestillinger om gymnasielærerprofessionen findes hos gymnasieelever, hvad karakteriserer deres faglige interesser og overvejelser om valg af uddannelse?
  • Hvorfor har pædagogikumkandidater valgt at blive gymnasielærere, og hvornår og hvordan træffer de beslutningen om denne karrierevej?

Undersøgelsens resultater kan bidrage med viden om professionsforestillinger, overvejelser om uddannelsesvalg og faglige interesser hos potentielle studerende og om pædagogikumkandidaters veje til at blive gymnasielærer. Ideen er at projektet bl.a. kan give et bedre grundlag for at gymnasielærerprofessionen som en mulig karrierevej på SCIENCE og på hele KU kan tydeligegøres, samt give væsentlige input til til dels rekrutteringen af nye studerende, og dels i fastholdelsen af studerende, der potentielt kunne være interesseret i at blive gymnasielærer.

Projektet blev gennemført af IND for SCIENCE, KU.

Rapport

Rapporten er udgivet i IND's skriftserie nr. 55, 2019:

Download pdf-version - "Forestillinger om og veje til at blive gymnasielærer" [1.6Mb]

Forside

Projektgruppe på IND

Christine Holm
Dorte Christiansen Elmeskov
Andrea Fransiska Møller Gregersen (forår 2018)
Faglig sparring  fra:
Britta Eyrich JessenHelle Mathiasen og Lars Ulriksen

Projektperiode

1. januar 2018 - 30. april 2019
Undersøgelsen er gennemført i 2018.
Tilrettelæggelse, design og pilotundersøgelse: Foråret 2018
Dataindsamling, analyse og afrapportering: Efteråret 2018
Rapport endelig afsluttet: April 2019