18. februar 2015

Mød MONA og IND på BigBang-konferencen

Fremtidens naturfagsundervisning

Torsdag og fredag i uge 12 finder BIGBANG sted for tredje gang. I år er det på UCSj ved Roskilde. Med over 850 deltagere er det Danmarks største arrangement inden for naturfagsundervisning.

Institut for Naturfagenes Didaktik og tidsskriftet MONA er naturligvis med. På vores messestand 3 kan du høre om instituttets arbejde og møde medarbejdere fra IND. Du kan også se nærmere på MONA (hvis redaktion ligger på IND) og benytte dig af messetilbuddet med abonnement på kun 100 kr. for resten af året.

MONA arrangerer et af sporene på konferencen, denne gang med temaet "Hvad er kvalitet i matematik- og naturfagsundervisning – og hvordan måler vi det?" Det kommer derfor til at handle om at diskutere hvad vi i dag mener er god kvalitet i matematik- og naturfagsundervisning.

Ofte reduceres kvalitet til et spørgsmål om bedre karakterer og flere timer, måske fordi det er nemt at måle. Er der grundlæggende uenigheder mellem den politiske forståelse og oplevelsen hos lærer og elev? Hvordan finder man evidens for kvalitet, og hvordan kan en lærer bruge det i udvikling af sin egen undervisning? MONA-sporet lægger op til faglige og politiske diskussioner på tværs af fag og uddannelsesniveauer, hvor deltagerne sætter egne erfaringer i spil. Fredag formiddag kulminerer MONA-sporet med en paneldebat hvor udvalgte forskere, lærere og beslutningstagere sammen med tilhørerne debatterer, hvordan vi i matematik og naturfag kan og bør forholde os til ønsker om mere kvalitet. Debatten vil både handle om folkeskole og gymnasier. Paneldeltagerne er: 

 • Jens Dolin, professor, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
 • Tomas Højgaard, lektor, IUP (DPU), Aarhus Universitet
 • Brian Krogh Christensen, uddannelseschef, Silkeborg Gymnasium
 • Anne Birgitte Rasmussen, formand for gymnasierektorforeningen
 • Helle Houkjær, folkeskolelærer, Krogårdskolen
 • Matilde Lynggaard Vinther, formand for DGS
 • Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder, Hyllehøjskolen, regionsrådsmedlem (S)

Hvis man overvejer at skrive til tidsskriftet MONA om noget undervisning eller udvikling man har været involveret i, men er i tvivl om hvordan, så kan man deltage i en MONA-workshop torsdag eftermiddag hvor medlemmer af redaktionen vil give gode råd og feedback på ideer.

Du kan også opleve en række IND-medarbejdere holde oplæg på de forskellige spor:

 • Jens Dolin holder oplæg om kvalitet i naturfagsundervisning torsdag formiddag.
 • Sofie Birch Jensen præsenterer torsdag formiddag resultaterne fra en evaluering af almendannelsens rolle i de naturvidenskabelige fag på stx og hf.
 • Christine Holm og Lærke Bang Jacobsen fortæller torsdag eftermiddag om anvendelsesorientering i gymnasiet på baggrund af en analyse af 14 projekter om anvendelsesorienteret naturvidenskabelig undervisning i gymnasiet. 
 • Robert Evans afholder en workshop om nogle af de mange tusinder af apps til smartphones der kan bruges som læringsværktøjer i naturfagsundervisning. 
 • Marianne Achiam er medoplægsholder når der fredag formiddag fortælles om hvordan Statens Naturhistoriske Museum har undersøgt, hvordan elever i udskolingen og gymnasiet bruger autentiske metoder og genstande til at arbejde undersøgende med evolution på et museum.
 • Marianne Achiam holder også oplæg fredag formiddag om hvordan undervisning af skoleelever i læringsmiljøer uden for skolen kan have betydning for naturvidenskabelig forskning.
 • Rie Malm og Lene Møller Madsen afholder fredag formiddag en workshop hvor der præsenteres en didaktisk model: Geodetektiven, som er et redskab til at opbygge problem-orienterede undervisningsforløb.
 • Jeppe Willads Petersen fortæller om hvordan man finder de virkelige talenter.
 • Dorte Elmeskov og Jens Christian Jacobsen sætter i deres oplæg fredag eftermiddag fokus på hvad der skal til for at naturfaglige udviklingsprojekter kan bidrage til at styrke kvaliteten af naturfaglig undervisning. 

Du kan følge statusopdateringer om konferencen på de sociale medier via #bbdk15 og fx www.tintup.com/bigbang. 

Se det fulde program på www.bigbangkonferencen.dk.