Sektion for videnskabsteori og videnskabshistorie

Sektionen er centreret omkring epistemologiske, etiske, sociale og historiske aspekter af naturvidenskaberne og matematik. Sektionens medlemmer underviser i en række kurser i fagets videnskabsteori, som er obligatoriske på bacheloruddannelser på SCIENCE.

Sektionen dækker videnskabsteori og videnskabshistorie i bred forstand, men er fokuseret på integrerede tilgange til videnskabsteori og -historie og på filosofiske undersøgelser af videnskabelige praksis. Vi har særlig ekspertise i livsvidenskabernes filosofi, i matematikkens videnskabsteori og historie, og i filosofiske undersøgelser af interdisciplinaritet. Sektionens forskning er også rettet mod andre områder af videnskabsteori og -historie, som er specielt vigtige for udøvende videnskabsfolk, for videnskabspolitik og for videnskabsundervisning. Blandt de aktuelle forskningsemner er biosemiotik og filosofiske og historiske studier af videnskabelig redelighed.

Forskergruppe der hører til sektionen er: Videnskabsteori og Videnskabshistorie.