Sektion for Science Education

Sektionen foretager forskning i undervisning, læring og kulturelle praksisser og deltagelsesmuligheder på alle uddannelsesniveauer og aktiviteter uden for skolen. Forskningen inkluderer frem for alt:

  • Undervisning og læring på naturvidenskabelige universitetsuddannelser.
  • Evaluering af naturfaglig viden og kompetencer på alle
  • Fysik didaktik på alle niveauer
  • Naturvidenskabelig kommunikation
  • Naturfaglige identiteter på tværs af kulturelle sammenhænge og rum

Sektionens forskning publiceres blandt andet i førende nationale og internationale tidsskrifter. Derudover deltager sektionen i flere udviklings- og evalueringsprojekter både internt på Københavns Universitet og eksternt med en bred vifte af samarbejdspartnere i de sektorer hvor der undervises i matematik og naturfag/naturvidenskab. Det er en kerneværdi for sektionen af kombinere grundforskning med anvendt forskning, der kan bruges til at udvikle praksis.

Forskergrupper, der hører til sektionen: