Baggrund og historie 

Ideen til Center for Naturfagenes Didaktik ved KU blev først formuleret i en indstilling til Fakultetsrådet fra daværende Fagdidaktisk Udvalg i efteråret 2000. Baggrunden var tosidet: for det første var der både uden for og inden for fakultetet en voksende erkendelse af et behov for at styrke og udvikle fakultetets undervisningsindsats. For det andet var der brug for mere viden om didaktiske og studiesociologiske forhold ved fakultetets undervisning, og i det hele taget ved naturvidenskabsundervisning på universitetsniveau og til dels også andre niveauer, fx gymnasiet.

De to formål blev fra starten set som nært forbundne, ud fra en erkendelse af, at en seriøs indsats for at forbedre en kompleks praksis forudsætter systematisk viden om denne praksis - og denne viden skulle derfor basere sig på forskning.

Opbygningen af centret indledtes med dekanens udpegning af en bestyrelse og et internationalt advisory board. Et repræsentantskab kom til senere. Der formuleredes tidligt en ganske detaljeret målsætning. Der udnævntes endvidere en centerleder, Kjeld Bagger Laursen, som gik i gang med at arbejde på at bemande centret.

Forskningsbaseringen betød at der primært satsedes på VIP-ansættelser. Denne tilgang viste sig at være ret langsommelig, bla. fordi feltet forskningsbaseret naturfagsdidaktik er spagt udviklet i Danmark. De første år klaredes med en del løse ansættelser, og først i løbet af 2003 lykkedes det at ansætte fast akademisk personale.

Opbygningsfasen har naturligvis også omfattet andet end blot og bar ansættelser. Der har været undervisningsprojekter, både rettet mod studerende og mod forskellige lærergrupperinger, og der har været udviklingsprojekter.

Centret blev efter rektors godkendelse opgraderet til institut med virkning fra 1. februar 2007.