Sektion for digital uddannelse og matematikdidaktik

Sektionen arbejder med uddannelsesmæssige aspekter af matematik og digitalisering. Flg. forskningsområder indgår (og kombineres undertiden): matematikkens didaktik, data-literacy, digitale værktøjer og læringsmiljøer, computer science didaktik, og digitale aspekter af STEM.

Til sektionen hører: