30. juni 2014

Anvendelsesorientering, 4. runde

Netværks- og analyseprojekt for 4. runde af udviklingsprojekter om anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser.

I perioden august 2012 - december 2013 gennemførtes fem udviklingsprojekter under Ministeriet for Børn og Undervisning (UVM), hvor gymnasier i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner udviklede og afprøvede undervisningsforløb der fokuserer på anvendelsesorientering. De fem projekter kædedes sammen af et netværks- og analyseprojekt, som blev ledet af Institut for Naturfagenes Didaktik, og hvor Dansk Naturvidenskabsformidling medvirkede. De bidrog til kvalificering af og opsamling på de tværgående erfaringer samt sparring og samarbejde på tværs af de fire projekter. Institut for Naturfagenes Didaktik indgik i projektet med følgeforskning og fælles erfaringsopsamling. Projektet blev finansieret af UVM og de medvirkende institutioner.

Projekteriode: 2012 til juni 2014.

Projektgruppe i netværks- og analyseprojektet

Christine Holm, IND (projektleder) 
Jan Alexis Nielsen, IND
Lærke Bang Jacobsen, IND
Jens Dolin, IND
Lene Friis, DNF

Oversigt over de 5 udviklingsprojekter (titlen linker til kort præsentation)

129923 Hello Materials - on tour (pdf)
Henrik Juhl Kristensen, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Svar på spørgsmål om anvendelsesorientering okt 2012 (pdf)
Slutrapport

129741 Eksperimentelt arbejde i fysik på industrivirksomhed (pdf)
Hanne Kragelund Hjort, Favrskov Gymnasium 

129647 Solen som energikilde (pdf)
Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole
Svar på spørgsmål om anvendelsesorientering okt 2012 (pdf)
Slutrapport

129635 Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabs via autencitet og kontakt til eksterne partnere (pdf) 
Henrik Kjar, Ribe Katedralskole
Svar på spørgsmål om anvendelsesorientering okt 2012 (pdf)
Slutrapport

129580 Et stjerneskud - det gode NF-forløb 
Lars Fisker, (tidl. Anita Justesen), Kongsholm Gymnasium & HF
Slutrapport

Fælles møder og aktiviteter

Startseminar 5. september 2012

Møde for alle projektdeltagere afholdt på Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 Kbh. K.

Projektledermøde 16. januar 2013 i Vejle

På Vejle Tekniske Gymnasium.
Netværksmøde for projektledere og centrale projektdeltagere: Diskussion og sparring med fokus på formulering af analysespørgsmål og dokumentationsplan for udviklingsprojekterne.

Projektbesøg i foråret 2013

Følgeforskerne besøger de enkelte projekter - aftaler om besøg fastlægges ved januar-mødet eller kort efter.

11. november 2013 - Projektledermøde

Nyborg Gymnasium. Status og sparring, afrapportering og indledende planlægning af slutkonferencen.

15.december 2013 - Afrapportering af projekterne

Udviklingsprojekterne afleverer deres faglige rapporter til projektgruppen.
Rapporterne danner udgangspunkt for den tværgående analyse.

1. oktober 2014 - Slutkonference

14.15-15.00: Indledning ved Jens Dolin: Anvendelsesorientering - begrebsafklaring, historik, kontekstualisering

15.00-15.45: Første runde af workshops ved projektskolerne om motivation og rekruttering
   15.00-15.15: Henrik Kjar fra Ribe Katedralskole
   15.15-15.30: Ivar Zeck fra Rødovre Gymnasium
   15.30-15.45: Allan Haurballe fra Syddansk Universitet

16:05-16.50: Anden runde af workshop ved projektskolerne om eksterne partnere og autenticitet
   16.05-16.20: Hanne Kragelund fra Favrskov Gymnasium
   16.20-16.35: Lars Frimann Nielsen fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
   16.35-16.50: Diskussion og opsamling på de to workshops

16.50-17.30: Afslutning ved Lærke Bang Jacobsen: Anvendelsesorientering - udkommet af de tværgående analyser