Pædagogisk-didaktiske initiativer på KU

En række initiativer på Københavns Universitet understøtter universitetets tre pædagogiske enheder i at kvalitetsudvikle undervisningen og uddannelserne. Dette sker gennem Københavns Universitets Universitetspædagogiske Indsats (KUUPI). Initiativerne består af pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter for undervisere på Københavns Universitet.

Nedenfor ses de aktiviteter som IND deltager i.