31. december 2013

Anvendelsesorientering 2012 - 2013

Følgeprojekt til 3. runde af udviklingsprojekter om anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser.

Der gennemførtes i perioden januar 2012 - juni 2013 seks udviklingsprojekter under UVM, hvor gymnasier i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner udviklede og afprøvede undervisningsforløb der fokuserede på anvendelsesorientering. De seks projekter blev kædet sammen af et følgeprojekt, som var ledet af Dansk Naturvidenskabsformidling der sikrede sparring og samarbejde på tværs af de seks projekter. Institut for Naturfagenes Didaktik indgik i projektet med følgeforskning og fælles erfaringsopsamling. Projektet var finansieret af UVM og de medvirkende institutioner.

Projekteriode for følgeprojektet: Januar 2012 til december 2013. 

Projektgruppe i det tværgående projekt

Lene Friis, DNF
Jens Dolin, IND
Christine Holm, IND
Lærke Bang Jacobsen, IND 

De seks udviklingsprojekter

Projektoverskrifterne linker til projekternes slutrapporter fra efteråret 2013 (pdf-format). Nedenfor findes eventuelle bilag samt projektbeskrivelse mm.

Flerfaglige evidensbaserede naturvidenskabelige undervisningsforløb (pdf)
(Jens Weibel, Århus Tech mfl. Projektnr. 128833 )

IBSME som fælles tilgang til undervisningen i de naturvidenskabelige fag og matematik (pdf)   
(Anne Krarup, Gladsaxe Gymnasium mfl. Projektnr. 128997)

Anvendelsesorientering: Modellering og brug af modeller (pdf)
(Ivar Zeck, Rødovre Gymnasium mfl. Projektnr. 128857)

Energiafgrøder 
(Ulrik Vestergaard, Rødkilde Gymnasium mfl. Projektnr. 128755)

Regn og design (pdf)
(Lykke Thostrup, SCIENCE, KU, mfl. Projektnr. 128784)

Det autentiske møde med naturvidenskab (pdf)
(Allan Haurballe Madsen, Syddansk Universitet mfl)

Relevante hjemmesider

Startseminar 6. februar 2012

 Møde for projektkoordinatorerne 24. maj 2012

Møde for projektkoordinatorerne 4. oktober 2012

Møde for projektkoordinatorerne 13. marts 2013

På mødet henvistes også til dokumenter om analysespørgsmål og dokumentation fra de tidligere møder.

Afrapportering af projekterne - juni 2013

Jeres faglig rapport over projektet og dets resutater indsendes til DNF/IND ultimo juni 2013 mhp. tværgående analyse. (Eller i august, hvis der er særlige grunde hertil, kontakt os for at aftale nærmere). I jeres rapportering til UVM kan I bruge samme rapport suppleret med regnskab mm.