Forskningsprojekter på IND

Forskningen ved IND er ofte organiseret i projekter - se nedenfor eksempler på større projekter IND deltager i.

Se også det samlede overblik over forsknings- og udviklingsprojekter.

Matematikbroen

31. december 2016

I projektet blev 80 folkeskolelærere efteruddannet mhp. bedre at kunne forberede eleverne på de gymnasiale uddannelsers matematik. Design og effekt blev undersøgt forskningsbaseret af IND.

ASTE - Advanced Science Teacher Education

31. december 2016

Projektet var et samarbejde mellem to professionshøjskoler (UCC og UC-Metropol) og to universiteter (Københavns og Aarhus Universitet) om at udvikle en sciencelæreruddannelse til grundskolens ældste klassetrin.

Gymnasiet Tænkt Forfra

30. juni 2015

IND deltager i følgeforskning og evaluering af Region Hovedstadens projekt Gymnasiet Tænkt Forfra.

PROFILES

30. april 2015

Projektet sigter på at udbrede undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU) – det der på engelsk kaldes "Inquiry-Based Science Education" (IBSE).

PreSEES (Preparing Science Educators for Everyday Science)

31. december 2014

PreSEES var et EU-projekt, der havde som mål at forberede fremtidens undervisere i de naturvidenskabelige fag til at inddrage socio-videnskabelige problemstillinger i deres undervisning.

Unges valg, fravalg og fastholdelse på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

31. januar 2013

En undersøgelse af de unges valg af videregående uddannelse, særligt valg og fravalg af de teknisk-naturvidenskabelige uddannelser.

S-TEAM projektet (Science-Teacher Education Advanced Methods)

1. maj 2012

 S-TEAM projektet undersøgte og sammenholdt den nyeste viden om naturfagsdidaktik med praktisk erfaring i læreruddannelse. Projektet var defineret på europæisk niveau for at sikre inddragelse af national ekspertise inden for curricula, pædagogik og prasis. 

IRIS - Interesser og rekruttering til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

30. april 2012

Faktorer som påvirker rekruttering, fastholdelse og ligestilling mellem kønnene på videregående uddannelser i teknik, naturvidenskab og matematik

Lektionsstudiers funktion i matematiklærerinduktion

31. december 2011

Projektet falder inden for matematikkens didaktik og drejer sig om matematiklærerviden og dens udvikling i overgangen mellem uddannelse og praksis.

Hovedspørgsmålene drejer sig om hvorvidt og hvordan lektionsstudier kan bidrage hertil. Perspektivet er at bidrage til bedre praksisformer i matematiklæreruddannelse og -induktion.

VAP, Validering af PISA Science

1. august 2011

Formålet med VAP-projektet var at placere PISA 2006-Science undersøgelsen i en dansk kontekst. Som en forudsætninger herfor undersøges PISA 2006 science dels på sine egne præmisser og dels i forhold til de danske mål for naturfagene.