Forskningsprojekter på IND

Forskningen ved IND er ofte organiseret i projekter - se nedenfor eksempler på større projekter IND deltager i.

Se også det samlede overblik over forsknings- og udviklingsprojekter.

SETAC - Science Education As a Tool for Active Citizenship

5. juli 2011

EU-projektet "SETAC" (Science Education As a Tool for Active Citizenship) søger at forbedre elevers motivation for at lære naturvidenskab ved at investere i elevernes uddannelse, men også i lærerne.  Projektet omfatter 8 uddannelsesinstitutioner, formelle såvel som uformelle, fordelt på 5 lande: Belgien, Danmark, Italien, Tyskland og Ungarn.

GIS som fagprofil

24. marts 2011

Hvordan skaber de studerende en fagprofil? Med henblik på at udvikle en teoretisk model samt på at forstå hvordan studerende udvikler en faglig identitet, blev der gennemført empiriske undersøgelser af 8 studerende, som deltog i universitetskurset "GIS i planlægning og ledelse".

Mind the Gap

23. februar 2010

EU-projektet 'Mind the Gap' arbejder med udfordringer i kommunikationen mellem politikere, skoleledere, undervisere og elever i forbindelse med udbredelsen og brugen af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU). Arbejdspakke 3 fokuserer på hvordan UBNU kan anvendes til at fremme elevers naturfaglige kompetencer. Dette sker ved at sammenligne læreplaner i naturfag i forskellige EU-lande og videooptage eksempler på god naturfagsundervisning som fremmer naturvidenskabelige kompetencer.