IND's skriftserie

I IND's skriftserie bringes tekster udarbejdet med deltagelse af IND-ansatte:

  • Rapporter fra forsknings- og udviklingsprojekter
  • Artikler produceret i forbindelse med seminarer, kurser og konferencer
  • Forskningsbaserede vejledninger, introduktionstekster, kompendier.

Udgivelserne i skriftserien kan downloades i pdf-format og i mange tilfælde også rekvireres i trykt udgave via print on demand. Se nærmere anvisning under de enkelte numre. Hvis der ikke er angivet mulighed for at bestille trykt udgave, kan nummeret muligvis og i den udstrækning det er på lager, rekvireres ved henvendelse til IND, kontakt ind@ind.ku.dk. 

Vedrørende nye udgivelser, kontakt Sebastian Horst.